רעש הינו מטרד סביבתי אלים ופוגע בבריאות הפרט, בפועל מיעוטו של
הציבור מודע לזכויותיו ולכך שניתן להתמודד כנגד גורם המטרד,
כך למשל מטרד הרעש יכול להיות גם בשעות היום, לא רק
בלילה ולא רק בין 14:00 ל- 16:00 כפי שהציבור משער. 
 
מפלסי רעש בעוצמה של 70 דציבל הנמשכים מעבר
ל- 15 דקות בשעות היום מהווים "רעש בלתי
סביר". רעש הינו אלימות...
 
                     
 
 
    דף הבית
    פרופיל בעלי המשרד
    מדידות רעש
    מטרדי רעש סביבתי
    רעש מזגנים - תקנות, התקנה
    ייעוץ ו- יועץ אקוסטי באינטרנט
    הצללה ממבנים ו- רוחות
    אקוסטיקה - רעש בבתי מלון
    רעש מבריכת שחיה
    צור קשר
    שאלות ב- אקוסטיקה וב- סביבה
    פורום אקוסטיקה ו- פתרון אקוסטי

 

מדידות רעש ו- מטרדי רעש:

לא אחת פונים אלינו בנושא בעיות אקוסטיות ומטרדי רעש ממקורות שונים, חלקן של הפניות מציגות את הפתרון האקוסטי למשל קביעה של חומה אקוסטית, זאת כאשר הפתרון האקוסטי המתאים והרלוונטי הינו התאמת חלון אקוסטי, כגון: חלונות עם זכוכית בידודית, או זכוכית טריפלקס.
לכל זכוכית לחלון שכזה יש יתרונות וחסרונות משלה, כך למשל על מנת לחסוך ברוחב החלון ובמצב של שבר, הזכוכית לא מתפוררת מאחר והינה דבוקה ל- PVB המפריד בין הזכוכיות, אלה יתרונות בחלון בו מותקנת זכוכית טריפלקס, מאידך זכוכית בידודית טובה ויעילה משמעותית גם לבידוד תרמי בהשואה לטריפלקס.

לכל זכוכית קיים מקדם בידוד אקוסטי שונה, השוני הינו בעובי הזכוכית ובמרווח בין הזכוכיות, על מנת להתאים את הזכוכית המתאימה לחלון כלשהו, יש לבצע מדידות רעש, מדידות אלה מצד אחד מודדות את מפלסי הרעש הקיימים, וכן מודדים את התדירויות, רק על פי עוצמת מפלסי הרעש והתדירויות שנמדדו, ניתן להתאים את עובי הזכוכי הספציפית למטרה שנועדה לה, אך לא כפי שבפורומים רבים יש היועצים על זכוכית זו או אחרת, כאשר "המשיבים" הללו מציעים פתרונות אקוסטיים ללא הנתונים הן של מפלסי הרעש והן של התדירויות, בכך מוליכים שולל את המתלבט בפתרון האקוסטי.

במקרים רבים הן השואלים והן הפונים מציעים ומקובעים על פתרון שאינו רלוונטי מאחר ולא בוצעו מדידות רעש, כך אין הציבור מודע כי לעיתים המדידות אלה הינן קריטיות לתכנון אקוסטי, וכל פתרון שהינם מציעים כלל אינו רלוונטי, כן הציבור כלל לא מודע למסגרת החלון, מסגרת החלון הינה לא פחות קריטית בתכנון החלון, כך למשל בוצעו מדידות רעש בחדרי שינה זהים בפרוייקט מסויים (בית דו משפחתי באחת משכונות היוקרה בתל אביב), אך נמצאו הבדלים של למעלה מ- 5.0 דצ' בתוצאות המדידות לעיל, ההבדל נובע מחוסר איטום נכון של מסגרת החלון.

מדידות רעש מתבצעות במגוון יעודים למקורות שונים, ובהתאם לכך קיים ציוד יעודי בהתאם, כך למשל קיימות מדידות רעש גיהותי למפעלים, הינו עפ"י תקנות משרד העבודה השונות מהותית מביצוע מדידות למשל ממעליות וכיו"ב, אי לכך למדידות אלה הנחיות שונות לאופן ביצוען כגון:
 

מספר התקן - ת"י

תיאור

1004 חלק 1

בידוד אקוסטי בבנייני מגורים קירות ותקרות - רצפות - בין דירות

1004 חלק 2

בידוד אקוסטי בבנייני מגורים - דלתות כניסה

1004חלק 3

בידוד אקוסטי בבנייני מגורים - מעליות

1418

הנחיות לביצוע מדידות רעש ממתקני צנרת מים בבניינים

1034 חלק 4

הנחיות למדידות רעש- קול נישא באויר

1034 חלק 7

הנחיות למדידות רעש- קול הולם (צעדים וכד')

985 חלק 1

הערכת הבידוד האקוסטי – קול נישא באויר

985 חלק 2

הערכת הבידוד האקוסטי – קול הולם

2004

הנחיות למדידות רעש בבניינים שאינם למגורים כולל משרדים למשל

  
 
 
להלן הנחיות לאופן ביצוע מדידות רעש של משרד התמ"ת:

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש) התשמ"ד - 1984

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש) [תיקון] התש"ס-2000

 
להלן הנחיות לאופן ביצוע מדידות רעש של המשרד לאיכות הסביבה:

תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן - 1990

 
 
בפועל הדבר דורש ממבצע מדידות הרעש:
     שימוש במכשור מתאים ורלוונטי לבדיקות השונות
     ניתוח הנתונים המתקבלים לאור ביצוע המדידות
     התאמת החומרים האקוסטיים לאור ניתוח המדידות שהתקבלו

עקב עליית מודעות הציבור למפגעי הרעש, מתברר כי יותר ויותר אוכלוסיה מעוניינת במיגון אקוסטי עקב מטרדי סביבה שונים, כאשר הבולט בינהם הינו מטרד הרעש – עפ"י פרסום המשרד לאיכות הסביבה המצ"ב:

באחת הפניות הרבות מבקשים שאייעץ לגבי רעש הנשמע מגן סמוך, לשואל "חלון כיס" בגודל מסויים, מבקש לדעת מה עדיף חלון "טריפלקס" או "זכוכית בידודית" וכן עובי הזכוכית המתאימה לחלון, לכאורה שאלה במקומה, אך השואל כלל לא מודע לכך שלא ניתן לתכנן חלון שכזה ללא ביצוע מדידות רעש, אחרת כל תכנון וקביעה של עובי הזכוכית עלול להיות בלתי יעיל, או שהעלויות תהיינה גבוהות ללא צורך.
בנוסף השואל כלל לא מודע לכך, ש- "חלון כיס" הינו חלון אשר רמת הבידוד האקוסטית שלו לא יעילה, דבר המחייב שינוי מהותי של החלון מחד, וכן מחייב אף טיפול אקוסטי למסגרת החלון, מאחר ואיטום המסגרת, חומר המסגרת ופרופיל מסגרת החלון, להן השלכות מהותיות על רמת הבידוד האקוסטית.

במקרה אחר באחת השאלות בפורום מסויים, נשאלת השאלה "מהו החומר היעיל ביותר לבידוד אקוסטי", כאשר השואל מפרט את בקשתו לבידוד בין דירתו לדירת השכן, לכאורה שאלה טריוויאלית, אך קיים בה "מוקש", במיוחד כאשר המענה שמקבל בפורום זה, מציע "לוחות עופרת"..., האם המענה ענייני?, מקצועי?, מכוון לפתרון כלשהו?, בודאי שלא, מאחר והמענה של לוחות עופרת הינה כללית ביותר, זאת כאשר לא ידוע מהם מפלסי הרעש ומהן התדירויות, מאחר והרעשים של התדירויות הנמוכות יעברו גם את העופרת...למרות שלא צויין עובי העופרת..., משקלו וכד'.
במקרה ספציפי זה, ביצוע מדידות רעש יכוון את היועץ האקוסטי לפתרון הנכון, בניגוד להצעה לעיל של לוחות העופרת (ללא ציון משקלן) לא מוליכה מחד לפתרון רלוונטי, והינה דומה ל- "הריגת זבוב עם תותח", דהיינו הוצאה כספית גבוה ומיותרת, כאשר ניתן להציע פתרון יעיל יותר וזול יותר, מסקנה, מדידות הרעש מסייעות בידי היועץ האקוסטי לפתרון מקצועי, דהיינו התאמת החומרים לבידוד הרעש הן בהתאם לעוצמתו והן בהתאם לתדירות.

כפי שצויין לעיל, לעיתים לא ניתן לבצע טיפול אקוסטי הולם עקב תדירויות נמוכות, כן יש לידע את השואל/הפונה כי חלק מהקולות עוברים גם דרך קונסטרוקציית הבנין, וכן דרך: התקרה, הרצפה והקירות הצדדיים, כך שבמקרים מסויימים, הפתרון האקוסטי יהיה חלקי, גם אם השימוש יהיה בחומר היקר ביותר - לוחות עופרת בעובי ובמשקל מתאים, דהיינו משמעות מדידות רעש במקרה זה הינן קריטיות להציע פתרון אקוסטי בבעיה הנראית "פשוטה" למראית עין...
 
מדידות רעש מתבצעות לגילוי מקור רעש וכן בהתאם לתקנות המשרד להגנת הסביבה, המדידות הללו מתבצעות במיוחד בקיץ עקב רעש מזגנים המאופיין לעונה זו של השנה, וזאת לרוב עקב התקנה מרושלת או התקנה במקום לא מתאים של המזגן וכיו"ב.
 
התקנות לעיל מפרטות את הליך ביצוע מדידות הרעש כגון: כיול לפני ואחרי כל מדידה, ביצוע מדידות רעש רקע - ללא פעולת המזגן, וכן מדידת רעש בעת פעולת המזגן, המדידות נערכות כאשר חלונות החדר (בו מתבצעות המדידות) פתוחים לכיוון מקור הרעש, בגובה בין 120 ס"מ ל- 150 ס"מ מהרצפה וכד' בהתאם למפורט בתקנה, כך שעל מבצע המדידות לבצען בהתאם להנחיות המופיעות בתקנות, וכל סטיה מהתקנה לעיל אין תוקף למדידות הללו.
 
מדידות רעש מתבצעות גם לאבחון רמת ההדהוד של החדר, ככל שרמת ההדהוד גדלה, וזו מאובחנת בעת ביצוע המדידות, כך רמת הטיפול האקוסטי בחלל החדר מקיפה יותר, דהיינו יש לשלב חומר בליעה בחלל החדר, דבר הבא לידי ביטוי בעלויות והשקעה כספית גבוה יותר, כך שביצוע מדידות הינה אחד מכלי האבחון לרמת ההדהוד בחלל החדר.

באחד המקרים נתבקשתי לבדוק תלונה של מורים בכיתות לימוד של בית ספר תיכון, לאחר שקיבלתי את כל הפרטים הנחוצים, כגון: תשריט מבנה הכיתות, מיקום הדלתות, החלונות גודלם וכן התקרה האקוסטית שהותקנה, התברר כי כלל לא היה צורך בתקרה אקוסטית, מאחר ותופעת ההדהוד בכיתות נבעו עקב הצורה הבלתי רגולרית וכן המעוגלת של הכיתות, כך שהפתרון היה הצבת חומרי בליעה על הקירות, ולא כפי שהאדריכל החליט על תקרה אקוסטית.
  
 
 
 
 
 
 
 

 

  מיר"ב - יעוץ ותכנון : אקוסטי וסביבתי - טל. 03-6471674              Email: avimill@gmail.com