רעש הינו מטרד סביבתי אלים ופוגע בבריאות הפרט, בפועל מיעוטו של
הציבור מודע לזכויותיו ולכך שניתן להתמודד כנגד גורם המטרד,
כך למשל מטרד הרעש יכול להיות גם בשעות היום, לא רק
בלילה ולא רק בין 14:00 ל- 16:00 כפי שהציבור משער. 
 
מפלסי רעש בעוצמה של 70 דציבל הנמשכים מעבר
ל- 15 דקות בשעות היום מהווים "רעש בלתי
סביר". רעש הינו אלימות...
 
                     
 
 
    דף הבית
    פרופיל בעלי המשרד
    מדידות רעש
    מטרדי רעש סביבתי
    רעש מזגנים - תקנות, התקנה
    ייעוץ ו- יועץ אקוסטי באינטרנט
    הצללה ממבנים ו- רוחות
    אקוסטיקה - רעש בבתי מלון
    רעש מבריכת שחיה
    צור קשר
    שאלות ב- אקוסטיקה וב- סביבה
    פורום אקוסטיקה ו- פתרון אקוסטירעש מזגן או מזגנים ועוד
:

על פי תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג - 1992, סעיף 12 (ג), למעשה האחריות למניעת הרעש מהמזגן הינו לא רק מהבעלים של המזגן/ים, אלא, גם ממתקין המזגן/ים, בפועל אין אכיפה של החוק במקרה זה, אלא, רק מהבעלים של המזגן/ים אחראי על הרעש שמקורו במזגן/ים.

מתקיני המזגנים ברובם כלל לא מודעים לכך, ומתקינים את המזגן, במקום הנוח ביותר להם וכלל אינם מתחשבים באספקטים הסביבתיים שהמזגן יוצר, דהיינו רעש מהמזגן. מעבר לכך, מתקיני המזגנים כלל לא מודעים לכך שלמיקום המזגן השפעה של "תוספת רעש" העלולה לעלות בין 3 ועד ל- 9 דציבל, בנוסף למפלס הרעש המצויין שהמזגן גורם.

לא אחת המזגן מוצב בסמוך לחדר שינה או לחלון של השכן, כך שללא כל התחשבות המזגן יוצר מטרד רעש לשכן/ים. במקרים רבים התקנת המזגן מוצבת על מתקן שאינו מבודד כנדרש, כך שרעידות המזגן מעבירות את הרטט לשכנים אף לקומות גבוהות יותר ו/או נמוכות יותר, דהיינו כאלה שאינן גובלות עם דירת השכן בעלי המזגן.

מתקיני המזגנים מציבים גומי מחורץ בבסיס המזגן, אשר התועלת שלו יעילה לתקופה קצרה, עם הזמן חשיפה של הגומי לתנאי האקלים בארץ, גורמת להתייבשות תוך זמן קצר, ויעילותו פוחתת והרעידות שלא היו לאחר ההתקנה מופיעות.

לעיתים כנף המזגן עם הזמן יוצרת חיכוך במסגרת המזגן, או תנודות המזגן על התושבת, יוצרים "תדירויות בולטות" - "טון בולט", רק מכשירי הרעש התקניים מודדים את מפלסי התדירויות הללו, כך שבמקרים בהם מתגלה "טון בולט", יש להוסיף עוד 5 דציבל למפלס הרעש המשוקלל שהמזגן "מייצר", זאת בהתאם לתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) התש"ן - 1990.

על פי התקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) התש"ן - 1990, יש לבצע מדידה של "רעש רקע", דהיינו מדידה ללא פעולתו של המזגן, מצב זה מאפשר אבחנה בין מפלס "רעש המקור" שמקורו במזגן, לבין "רעש הרקע" שמקורו ברעש הסביבתי ללא פעילותו של המזגן, מדידת "רעש הרקע" צריכה להתבצע בנקודה בה בוצעה מדידת רעש המזגן - "רעש המקור", כל מדידה במקום אחר אינה תקפה ומחייבת ביצוע מדידה באותה נקודה.

מדידת הרעש בחדר צריכה להתבצע במרכזו, כאשר מיקום מכשיר המדידה מכוייל ולפחות מרוחק 1 מ' מכל קיר ומכשול (פרטים נוספים על הנחיות לביצוע המדידה מופעים בפירוט בתקנה לעיל בסעיף 5) , כן התקנות קובעות שכל הפתחים, דהיינו החלונות לכיוון מקור הרעש - המזגן, יהיו פתוחים, אם כי בהתאם לנסיבות, אם הרעש הינו בתוך הבנין, אזי ניתן לבצע את המדידות כאשר כל הפתחים סגורים.

אין ספק שרעש המזגנים במיוחד בארץ, גורם למטרד קשה, וככל רעש הינו אלימות לכל עניין, מחייב תכנון מוקדם להצבת המזגנים בבניין, ולא כפי שמתבצע כיום "באופן פרטיזני" ע"י מתקינים אקרעיים, ומכער את הבניינים. כתוצאה ממצב זה, החליטו חלק מהרשויות המקומיות בארץ, על מדיניות למניעת התופעות הללו, דהיינו ליווי של "יועץ ומתכנן אקוסטי" למניעת מטרדי רעש ממזגנים, אשר מתכנן את מיקום הצבת המזגנים, כולל המיגונים הנדרשים, למניעת רעש סביבתי, כך בפועל מתוכננים כיום רק המבנים החדשים למניעת רעש מהמזגנים לרווחת התושבים.

אדריכלים וכן מתכננים רבים מציבים את המזגנים במסתורי הכביסה, אכן מקום ראוי להם, אך השאלה היא אם מיקום זה עונה לתקנות הסביבה, דהיינו לא לעבור על סיפי הרעש הן לדיירי הבנין והן לדיירי הבניינים הסמוכים, במקרים לא מעטים יש להעתיק את המזגנים ממסתורי הכביסה (שתוכננו) לעבר גג המבנה, דבר היוצר ויכוח מיותר עם המתכנן של הבנין ו/או היזם ו/או הקבלן, מאחר ולדעתם זהו המקום הראוי, אך אינם מבינים כי מיקום זה של המזגן במסתור הכביסה לא עונה על התקנות הסביבתיות, ובאחד המקרים הקבלן ציין בפני כי זו הדרישה של הרשות המקומית, אך הרשות המקומית לא בדקה ולא התייחסה למפלסי הרעש החזויים של המזגנים, כך שקיימים מקרים בהם גם הרשות המקומית "מפספסת" את יעודה כגורם מפקח בנושא.

רוב החברות מפרסמות כי המתקינים שלהם עברו הכשרה מיוחדת וספציפית להתקנת מזגנים, מאידך רוב רובם של מתקיני המזגנים כלל לא מודע לבעיות האקוסטיות של מיקום המזגנים, כולל של אחת הפירמות הידועות בארץ, כך למשל המזגנים הוצבו וחוזקו באמצעות ברגים אל תושבת המזגן, התוצאה יצירת וויברציות - רעידות, גם כאשר פניתי לחברה וציינתי זאת לפניה, המענה שקיבלתי היה, כי על בעלי המזגן לפנות ולבקש לטפל בבעיה, כך שהחברה מתנערת מאחריות מתקיניה, זאת בניגוד לפרסום שלה כי מתקינה עברו הכשרה להתקנת מזגנים.

רוב החברות בפרסום שלהם מציינות כי "המזגן שקט", דהיינו החברות הללו לא מתייחסות למדחס המזגן, אלא, לפעילותו של המזגן בתוך חלל הבית בלבד, מיעוטם מפרסמות את מפלסי הרעש של יחידות הפנים, ומיעוטן או ליתר דיוק, חברות ספורות ובודדות מציינות גם את מפלסי הרעש של המדחסים - היחידות החיצוניות, התופעה משקפת זילזול כלפי הציבור, מאחר והדבר דומה לכך שאדם מתייחס רק לנקיון בתוך ביתו, אך מחוץ לביתו אינו מעניינו, כך ש- רעש המזגן חשוב רק בחלל הבית, אך בחוץ רעש המזגן יכול לטרטר את השכנים.

רעש מכל מקור שהוא כולל רעש מזגנים הינה אלימות לכל דבר, אחד התיקונים בחוק העונשין - 1977 מציין כי תקיפה הינה "גרימת נזק או אי נוחות", דהיינו אם השכן מפעיל למשל מערכת קול, רדיו טלוויזיה וכיו"ב, לך כאדם וכפרט אין יכולת להתגונן, והרעש הזה הינו תקיפה לכל ענין ודבר.

 

 

 

 

  מיר"ב - יעוץ ותכנון : אקוסטי וסביבתי - טל. 03-6471674              Email: avimill@gmail.com